filoocik portal

Temat: odgromówka
...instalacji piorunochronnej. Rusztowanie tak jak każda inna budowla powinno posiadać instrukcję eksploatacji, montażu oraz projekt techniczny odnośnie konkretnego przypadku. Rusztowanie podlega pod wykaz norm, które ustalają dopuszczalne obciążenia statyczne, dynamiczne, dopuszczalne parcie wiatru, zasady kotwienia, ilość poziomów roboczych a nawet wzór protokołu odbioru i wiele innych zagadnień. Jednym z zagadnień protokołu odbioru rusztowania jest sprawdzenie instalacji piorunochronnej poprzez pomiar oporności. Aby rusztowanie było dopuszczone do eksploatacji musi przejść w/w badania oraz muszą być wyznaczone czasokresy badań okresowych. Regulacja prawna dotycząca rusztowań to: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003...
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=3132