filoocik portal

Temat: Czy jeśli nie mamy balkonu, to powinniśmy płacić
...Dziewior, specjalista od prawa mieszkaniowego. - W spółdzielni mieszkaniowej środki gromadzone na fundusz remontowy pochodzą między innymi z odpisów obciążających koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie spółdzielni. Tym samym członkowie spółdzielni nie wpłacają żadnych kwot na fundusz remontowy, lecz to w stawce eksploatacyjnej przy jej kalkulacji występuje pozycja planowanych kosztów w postaci odpisu na fundusz remontowy spółdzielni. Natomiast we wspólnocie mieszkaniowej właściciele lokali ustalają w uchwale, w jakiej wysokości chcą kumulować środki finansowe z przeznaczeniem na potrzeby remontowe nieruchomości. Podstawową ideą ruchu spółdzielczego jest wspólne gospodarowanie posiadanym majątkiem, przy zachowaniu zasady pełnej partycypacji członka w kosztach utrzymania swojej nieruchomości w...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,27386607,27386607,Czy_jesli_nie_mamy_balkonu_to_powinnismy_placic.htmlTemat: Pół kilometra pasa tylko dla cyklistów
1/ "odpowiednie" tzn jakie podatki? Akcyza? Podatek drogowy? Akcyza to podatek za kupno paliwa, czyli ociążenie, którego jednak możesz uniknąć, a jeśli nie uniknąć to jego wielkość ograniczyć. Podatek drogowy zaś, o ile mnie pamięć nie myli zawarty jest właśnie w akcyzie i pobierany jest z niej jako odpis na fundusz drogowy. 2/ "wyprzedzanie" samochodów "środkiem", przynajmniej wg tego art: www.wysokieobroty.pl/auto/1,48316,5464770,Przepuszczajmy_jednoslady.html jest dopuszczalne: "(...)podinspektor Krzysztof Burdak, szef sekcji ruchu drogowego krakowskiej Komendy Miejskiej Policji Wielu kierowców nie zna i nie respektuje praw motocyklistów. Motocykliści nie potrzebują do...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,752,82729614,82729614,Pol_kilometra_pasa_tylko_dla_cyklistow.html


Temat: Tropiciele fasadowych koszmarów
...bzdur. Gdyby był jasno zdefiniowany właściciel nieruchomości (ale jako całej posesji) w bardzo prosty sposób można by było utrzymać porządek. To właściciel kamienicy byłby odpowiedzialny za obowiązujący układ architektoniczny budynku. Wymiana okien byłaby kompleksowa u wszystkich na takie same zgodne z koncepcją architektoniczną na koszt właściciela budynku. Lokatorzy spłacili by tę inwestycję w czynszu (w formie odpisu na fundusz remontowy budynku). A tak wszystko jest puszczone na żywioł i mamy kompletny bałagan nad którym nikt nie panuje, bo nawet budynki pod nadzorem konserwatorskim nie są zabezpieczone przed zapędami idiotów - lokatorów - właścicieli swych świeżo uwłaszczonych "dziupli", które w zasadzie im się wcale nie należą oprócz tego, że za czynsz (którego nb. najczęściej wcale nie płacą i nic im nie można...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,769,98382534,98382534,Tropiciele_fasadowych_koszmarow.html


Temat: TBS???
...hipoteczne kredytów. czynsz w tbs jest regulowany ustawowo i zależy od stawki w danym regionie kraju, zmiana stawki następuje zawsze dwa razy do roku (czyli co pół roku) i biegnie wraz ze wzrostem inflacji oraz stawki oprocentowania kredytu. obecnie wynosi ona około 8 złotych za metr miesięcznie. oczywiście jest to tylko tzw. odstępne które płaci najemca za użytkowanie mieszkania, w tej kwocie nie ma żadnych mediów. na czynsz składa się odpis na fundusz rezerwowy, remontowy, odsetki od kredytu, koszt utrzymania tzw.części wspólnych - co i prąd mna klatkach, odśnieżanie i inne,koszt administrowania zasobami mieszkaniowymi i koszt funkcjonowania tbsu. oprócz czynszu trzeba płacić wg zuzycia prąd gaz wodę kanalizację i CO. w różnych tbs jest różnie - czyli albo są piecyki gazowe co w mieszkaniach i każdy sam sobie grzeje, lub np.ciepło co jest dostarczane przez...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,12264,27848093,27848093,TBS_.html


Temat: FUNDUSZ SOCJALNY???????????????????????
Jeżeli chodzi o kwotę bonów to wolna od pdatku jest kwota 380 zł tak jest na dzień dzisiejszy i chyba nic się nie zmieniw 2004, a kwotę na wczasy pod gruszą oblicza się jak odpis na fundusz socjalny podają to pod koniec stycznia początek lutego, więc musisz uzbroić się w cierpliwość.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,9812791,9812791,FUNDUSZ_SOCJALNY_.html


Temat: Remont na Warszawskiej i Głównej
a moze odpis na fundusz wyborczy ??? Nie ma , nie było takiego mechanizmu ???
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,55,66441749,66441749,Remont_na_Warszawskiej_i_Glownej.html


Temat: Pozapłacowe dodatki do pensji
Pozapłacowe dodatki do pensji Zdrowszy pracownik = wydajniejszy pracownik. Te wydatki na sport i rekreację zwracają się z nawiązką w postaci mniejszej ilości zwolnień lekarskich i większej wydajności. Poza tym odpis na fundusz socjalny jest obowiązkowy i trzeba coś z tą kasą zrobić. Więc najlepiej dopłacić do czegoś co zwiększy wydajność. Wódki za to ludziom nie kupią.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,83937418,83937418,Pozaplacowe_dodatki_do_pensji.html


Temat: Uwolnić Ustronie od polityki
...20.12.2008r Pomimo mojej prośby nie otrzymałam jednak wcześniej żadnych materiałów, które miały być przedmiotem obrad, w tym protokołu lustracji problemowej, zatwierdzanych planów rzeczowo-finansowych, zatwierdzanych opłat za dostarczane media, opłat za garaże, lokale użytkowe, opłat eksploatacyjnych i innych, zatwierdzanego regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków, podziału stawki odpisu na fundusz remontowy. Z tego powodu wstrzymywałam się od głosu w głosowaniach nad omawianymi sprawami. Jednocześnie zażądałam, aby przed kolejnymi posiedzeniami RN były mi przekazywane materiały, w tym projekty uchwał. Uważam, że każdy członek rady nadzorczej powinien wcześniej zapoznać się z materiałami zwłaszcza dotyczącymi spraw związanych z obciążeniami finansowymi członków i innych...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,68,61647851,61647851,Uwolnic_Ustronie_od_polityki.html


Temat: Wspólnoty i spółdzielnie zapłacą CIT ?
...w pełnej wysokości > czy tylko ta część, która dotyczy kosztów utrzymania > nieruchomości wspólnej ? Niestety, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przychodem wspólnoty są wszelkie otrzymane przez wspólnotę pieniądze, bez względu na źródło ich pochodzenia (od właścicieli lokali, od najemców, z tytułu działaności gospodarczej wspólnot itd.) i przeznaczenie (pokrycie kosztów wspólnych, indywidualnych, odpisy na fundusz remontowy). Przede wszystkim przejrzyj Javo interpretacje i orzeczenia udostępnione w Systemie Informacji Podatkowej Ministerstwa Finansów pod adresem sip.mf.gov.pl Na początku tego roku, szeroko prezentowałem na tym forum analizę stanu prawnego oraz mój pogląd na tę sprawę. Ostatnio cytowano kolejną interpretację US: forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=523&w=42772179&a=42772179 Na wszelki wypadek...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,50614589,50614589,Wspolnoty_i_spoldzielnie_zaplaca_CIT_.html


Temat: Zadanie z WOS-u
...oraz zmniejszenie ilości łóżek szpitalnych o 1/3. Pogorszy to znacznie warunki leczenia większości osób objętych opieką publicznej służby zdrowia. Natomiast, stwarza się doskonałe warunki ludziom bogatym, których status majątkowy będzie otwierał drzwi do każdej lecznicy. Reforma emerytalna ma zlikwidować w przyszłości dotacje z budżetu państwa. Obniży to przyszłe emerytury, choćby z prostego rachunku brak ostatecznych odpisów na fundusz emerytalny przy wzrastającym bezrobociu. Zagrożone są również obecne emerytury, które w dużym stopniu dotuje się z ograniczonych i niepewnych źródeł z prywatyzacji i pogłębiającego się deficytu budżetowego przy spadku rentowności gospodarki krajowej. Reforma administracyjna już podzieliła Polskę na strefy biednych i bogatych skłócając ze sobą społeczności tam zamieszkałe. Należy się...
Źródło: topranking.pl/921/zadanie,z,wos,u.php


Temat: fundusz socjalny
...świadczeń socjalnych są zobowiązane zakłady zatrudniające powyżej dwudziestu pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, według stanu na 1 stycznia danego roku kalendarzowego. Bez względu na wielkość personelu, muszą to robić również pracodawcy prowadzący gospodarkę na zasadach ustawy o finansach publicznych (np. państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, fundusze celowe). Podstawą naliczania odpisów na fundusz jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej z poprzedniego roku lub jego drugiego półrocza, jeżeli jest ono wyższe. Znana jest już płaca, na podstawie której należy ustalić wysokość odpisów obowiązujących w 2002 r. - zgodnie z obwieszczeniem prezesa GUS z 15 lutego (M P nr 8, poz. 155) wyższe okazało się wynagrodzenie za drugie półrocze 2001 r., czyli 1756,19 zł. Tak więc podstawowe odpisy na...
Źródło: topranking.pl/1854/87,fundusz,socjalny.php


Temat: POSZUKUJĘ SPRAWDZONEJ EKIPY
...obowiązkowych ........... 0,01 szkoleń 4.7 wynagrodzenie z innych tytułów....................... 0,02 Razem płace uzupełniające................... 0,11 Ogółem pozycje od 1do 4...................................... 9,27 ...........154,5 % Obciążenia systemowe: 6.1 odpisy na rzecz ZUS naliczone od podstawy pozycji pomniejszonej o poz . 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,............................................ 6.1.1 odpis na Fundusz Emerytalny 9,76%...........0,86 6.1.2 odpis na rzecz Fundusz Rentowy 9,76%......0,57 6.1.3
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,217,28996995,28996995,POSZUKUJE_SPRAWDZONEJ_EKIPY.html


Temat: Unia Europoejska [wołanie o rozwagę!!]
...pragne Ich > szybko przeprosic. Ubliżasz Polakom twierdząć że będą pachołkami ... itd. Na jakiej podstawie tak twierdzisz ? jakie masz do tego prawo ? Mój syn pracuje w Niemczech(w przerwach w nauce)m.in.w fabryce samochodów Audi w Ingolstatt . Pracuje na równi z Niemcami i innymi cudzoziemcami , za taka smą stawką (a czasem wyższą bo woli ze względu na wyższe wynagrodzenie pracować w nocy) . Ma wszelkie swiadczenia i stosowne odpisy na fundusz emerytalny Czy on jest twoim zdaniem pachołkiem , czy też bedzie nim po wstapieniu do Unii ? Ty ubliżasz nie tylko Polakom , ty ubliżasz również zdrowemu rozsądkowi . P.S. Zainteresuj sie z kim Moczulski zadawał sie w Afryce .
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,13,3972459,3972459,Unia_Europoejska_wolanie_o_rozwage_.html


Temat: Wybory 2006
...(ok. 3 mln oficjalnie, a faktycznie ok. 5 mln), głodowe płace za pracę ponad siły po kilkanaście godzin na dobę, samobójstwa ludzi z braku środków do życia, likwidacja polskiego przemysłu oraz likwidacja PGR-ów i spółdzielni, przekazanie instytucji finansowych w obce niepolskie ręce (banki, ubezpieczenia, itp.), wyprzedawanie ziemi obcokrajowcom, utrudnianie ludziom korzystania z opieki zdrowotnej mimo corocznego wzrostu odpisu na fundusz ubezpieczenia zdrowotnego, dążenie do wprowadzenia opłat za usługi zdrowotne, stworzenie bariery ekonomicznej w nabywaniu lekarstw, ogromne zadłużenie zewnętrzne i wewnętrzne, to obraz ważniejszych osiągnięć nowego ładu ekonomicznego po 1989 roku. Szalejąca korupcja głównie wśród tzw. elit i niespotykany rozwój przestępczych organizacji, tzw. gangów, przy bierności instytucji powołanych...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,37412,51823620,51823620,Wybory_2006.html


Temat: UMCS. Największe zwolnienia w regionie od lat
...Krajowej Sekcji „Nauki” i Związku Nauczycielstwa Polskiego w dniu 2 czerwca br. Minister finansów już uruchomił kwotę rezerwy celowej przeznaczonej na poprawę płac. Podwyżka ta będzie naliczana od 1 stycznia 2009 r. Oznacza to, że uczelnia otrzyma ponad 240 zł na etat (podstawowe miejsce pracy), na miesiąc. Ponieważ uczelnie muszą odprowadzać ze swej strony składki na ubezpieczenia społeczne i dokonać odpisu na Fundusz Socjalny, to przeciętna miesięczna podwyżka wynagrodzeń wyniesie brutto około 208 zł. Środki na podwyżki będą rozdzielane na uczelnie wg liczby etatów, na których osoby zatrudnienie zadeklarowały, że jest to dla nich podstawowe miejsce pracy. Ważne, iż zostały zagwarantowane tzw. skutki przechodzące na rok następny. Rektorzy nie będą więc mieli żadnych obaw w skierowaniu na podwyżki całej...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,62,100762413,100762413,UMCS_Najwieksze_zwolnienia_w_regionie_od_lat.html


Temat: Premier: Oczyszczenie ruszyło, musimy podjąć te...
No i zaczęło się: - propaganda sukcesu niemal ze szczytowego okresu Gierka, - eksplozja ogólników i frazesów typu: idziemy do przodu,maszerujemy,oczyszczamy,zmieniamy,wprowadzimy,zreformujemy bez wielkich reform...., - pani premier przeszła sama siebie twierdząc ,że za czasów PiS-u nie zwiększyły się podatki,a przecież każde dziecko wie,że wzrosły chociażby podatki gruntowe,podatki od nieruchomości, odpisy na fundusz zdrowotny, - mniej będzie płacić się na fundusz rentowy i emerytalny co spowoduje wzrost płac,ale nie mówi się,że mniej pieniedzy będzie na emerytury,no i słusznie,bo jak przez kolejne lata nie będzie się ich waloryzować,a przecież koszty życia rosną,np w Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej opłaty eksploatacyjne wzrosły o 36%,wzrosły opłaty za energię elektryczną ,gaz, wodę,koszty przesyłu...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,902,59239589,59239589,Premier_Oczyszczenie_ruszylo_musimy_podjac_te_.html


Temat: [pr] Autobus pojedzie sam?
...są bardziej konkurencyjne od PKM-ów. W jednym z ostatnich przetargów prywatna firma chciała 1,94 zł za tzw. wozo-kilometr dla krótkiego autobusu, a stawki PKM-ów zaczynały się od 3,2 zł. Katowicki PKM posiada 238 autobusów, w tym 132 ma już proekologiczne silniki euro. Najnowsze modele   około 75 autobusów   wymagają tylko pięciu godzin obsługi mechanika w ciągu roku.   Zakup nowych niskopodłogowych wozów powoduje wzrost odpisów na fundusz amortyzacyjny, a więc powiększanie kosztów funkcjonowania firmy. Dlatego nasze stawki muszą być wyższe od firm dysponujących starszym taborem. Jednocześnie nowoczesne autobusy wymuszają zwolnienia obsługi technicznej, dlatego w ciągu kolejnych siedmiu lat pożegnamy się z wieloma mechanikami i pracownikami obsługi oraz administracji   dodaje prezes Pypłacz. Wszystkie te działania są spowodowane...
Źródło: topranking.pl/1725/pr,autobus,pojedzie,sam.php


Temat: gospodarze z Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniow
gospodarze z Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniow Czy ktoś wie co za kataklizm wdarzył się w Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, że od 1 marca br. podnosi opłaty eksploatacyjne o 74%, a odpis na fundusz remontowy o 44%? . Skromnisie z Zarządu i Rady Nadzorczej nie uważali za stosowne, aby podać choć jedno słowo wyjaśnienia w pismach informujących o nowym wymiarze czynszu, ani na swojej stronie internetowej. I co najzabawniejsze na wspomnianych pismach nie podpisał się nikt z osób uprawenionych do reprezentowania spółdzielni. A może członkowie Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej powinni iść w ślady...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,264,76278186,76278186,gospodarze_z_Sosnowieckiej_Spoldzielni_Mieszkaniow.html


Temat: Ulga remontowa na mieszkanie i dom
Ulga remontowa na mieszkanie i dom jestem właścicielem mieszkania spółdzielczego własnościowego i korzystałem z w roku 2003 i 2004 z ulgi remontowej ( odpisy na fundusz remontowy) jeżeli teraz kupię dom i będę coś remontował w tym roku, to czy będę mógł to również odpisać do kwoty max limitu łącznie 5.670 zł moze to jest oczywiste, ale chciałbym sie upewnić
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,217,23655580,23655580,Ulga_remontowa_na_mieszkanie_i_dom.html


Temat: Czynsz na osiedlu kamińskiego chore ceny!!!!
Czynsz na osiedlu kamińskiego chore ceny!!!! Jak zapowiadałem wcześniej przedstawiam składowe czynszu Osiedle Kamińskiego RSM PRAGA zapraszam do lektury i porównania ze swoim czynszem; mieszkanie 64,92m2 Administrowanie 0,92m2 : 59,73 Utrzymanie czystości 0,72m2: 46,74 Konserwacja 0,42m2: 27,27 Przeglądy techniczne 0,04m2: 2,60 Odpis na fundusz remontowy 2,11m2: 136,34 Działalność społeczno- oświatowa- kulturalna 0,01m2: 0,65 Centralne ogrzewanie 2,05m2: (oplata cały rok) 133,00 Podgrzanie wody licznik 15,00pln m3: 75,00 Zimna woda licznik 7,60pln m3: 91,20 Woda techniczna i gospodarcza płatne za 1m3: 7,60 Wywóz nieczystości: 10,74 osoba (x3osoby) 32,22 Energia elektryczna 0,27m2 17,53 Domofon: 2,20 Ochrona: 40,00 Podatek od nieruchomości 0,10m2 :...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,25540,105078916,105078916,Czynsz_na_osiedlu_kaminskiego_chore_ceny_.html


Temat: bony na wychowawczym
nie ma znaczenia jaka firma, i to nie jest tak że bony sa uznaniowe jesl są one z funduszu to sa zasady okrelsone w regulaminie takiego funduszy socjalnego i do tych zasad pracodawca jest zobowazany sie dostosować. odpis na fundusz jets na osoby zatrudnione.do regulaminu musisz mieć dostęp wić powinnas sprawdzić jak tam jest. muszą być postawione kryteria przyznawania takich bonów z funduszu i wtedy tylko one mja zanczenie a nie widzimisię pracodawcy czy księgowej tudzież kadrowej. pozdrawiam
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,32556217,32556217,bony_na_wychowawczym.html


Temat: Świadczenie urlopowe
...mu jednostkach sfery budżetowej, nie będących funkcjonariuszami lub żołnierzami zawodowymi, a Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrami Pracy i Polityki Socjalnej oraz Finansów w stosunku do pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej więziennictwa, nie będących funkcjonariuszami służby więziennej, określą w drodze rozporządzenia: 1)sposób tworzenia i gromadzenia środków Funduszu, 2)wysokość odpisu na Fundusz, jednak nie wyższą od określonej w ustawie. 3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrami Pracy i Polityki Socjalnej oraz Finansów może określić, w drodze rozporządzenia, sposób tworzenia i gromadzenia środków Funduszu oraz wysokość
Źródło: topranking.pl/1857/swiadczenie,urlopowe.php


Temat: Do mieszkańców osiedla Paderewskiego
...docieplenia) budynków przy ul. Granicznej 57á57c i Sikorskiego 10á16 i to właściwie wszystkie aktualne możliwości ewentualnego pozyskania zewnętrznych środków na nasze prace remontowe. Taka sytuacja mobilizuje nas do zwrócenia się do Państwa – Mieszkańców naszej Spółdzielni – z pytaniem: czy chcąc utrzymać obecne tempo prac remontowych w naszej Spółdzielni, zaakceptujecie Państwo zwiększenie odpisu na fundusz remontowy do poziomu około 4 zł/m2 miesięcznie? Czekamy na Państwa głosy, będą nam one niezmiernie pomocne przy budowie ostatecznego kształtu planu na rok 2007 O kredycie wziętym w czerwcu 2006 milczy się ,a jego trzeba spłacać . Osiedle małe około 4000 członków ,przeważnie ludzie już na emeryturze lub rencie. I oczywiście agencje towarzyskie w bloku na pierwszym piętrze których podobno Prezes nie daje...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,59,57549691,57549691,Do_mieszkancow_osiedla_Paderewskiego.html


Temat: Ile zarabiacie ??
Stary, pytanie jest naiwne. Bo jak np. ktos na czarno gania z mopem, to z grubsza wie, lle kasy dostal do lapki ostatniego miesiaca. Jak ktos normalnie placi podatki i robi dodatkowe odpisy na fundusz emerytalny, to te pieniazki jest juz trudniej policzyc. A jak ktos ma wlasna firme to..........(powiedz mi co to znaczy zarabiac na reke?). Pytanie jest bzdurne.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,205,9789189,9789189,Ile_zarabiacie_.html


Temat: Pytanie
...mi to słynne "pożyczki wewnętrzne" doradzane przez różne zwiazki rewizyjne ale niezgodne z prawem! Uchwały, statuty czy regulaminy spółdzielni nie są źródłami prawa - warto wreszczie to zacząć wbijać spółdzielcom do głowy. Takie dowolne traktowanie prawa prowadzi bowiem do kolosalnych nadużyć w spółdzielniach! A zgodnie z ustawą o podatku od osób prawnych, a spółdzielnia jest właśnie taką osobą, odpis na fundusz remontowy jest jej kosztem uzyskania przychodów. Inne wykorzystywanie funduszu niz na remonty jest wobec tego łamaniem prawa! Poprawnie należało ewentualnie zrobić korektę planu - zmniejszyć wpłaty na fundusz remontowy i podnieść na eksploatację aby pokryć niedobory wynikające z niepłacenia przez niektórych spółdzielców. To jest właśnie zmorą wielu spółdzielni, bo zarządy wolą wyciągać...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,47297668,47297668,Pytanie.html


Temat: Bezpłatne szczepienia przeciw grypie przerwane
Te 1800 szczepionek to się nie zmarnuje, niech sobie pani Czjka, która zasłyneła po nastaniu je rządów w FALCK, z obcięcia ludziom odpisów na fundusz socjalny z 37% do 15%, w ramach akcji socjalnej zaszczepi swoich pracowników.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,70,86485067,86485067,Bezplatne_szczepienia_przeciw_grypie_przerwane.html


Temat: Koniec strajku w radomskim szpitalu
...Zmień zawód zostań pielęgniarką :P > O obiecanych podwyzkach u mnie mozna zapomniec, bo jest kryzys. W porownaniu z > pracownikami dzialow obslugi klienta w wiekszosci firm, z nauczycielami i > wieloma innymi grupami zarabiaj wiecej. Nauczyciel dyplomowany ma ok 2660 pdst + wychowawstwo + nadgodziny + zajęcia pozalekcyjne . Tak się składa, że mam w rodzinie nauczycieli. ( jak nie wiesz to z twoich pieniędzy nauczyciele mają odpis na fundusz socjalny ponad 2 tyś ) Jedyna roznica jest taka, ze jest to > najbardziej zadluzona grup zawodowa - jakies 150%, 200% obciazenia dochodu. > Szlag mnie trafia jak tacy ludzie wychodza na ulice (tak samo gornicy, > policjanci itp) i z żądają podwyzek z moich pieniedzy! Jak to z twoich jak sam /a piszesz, że g....o zarabiasz ?? Ja sobie moge > zastrajkowac...i tego samego dnia wylece z pracy....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,68,99047337,99047337,Koniec_strajku_w_radomskim_szpitalu.html


Temat: Biedni posłowie biorą zapomogi
Po to, że im się należy, jak każdemu, kto pracuje. Przepisy przewidują odpis na fundusz socjalny i każdy ma prawo z niego skorzystać. To tyle.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,75183227,75183227,Biedni_poslowie_biora_zapomogi.html


Temat: czy cos takiego podpisac
Pięknego dnia Wed, 19 Mar 2003 16:12:43 +0100, Piotr_I <szejk@mail.woytec.plzakodował: czy cos takiego podpisac IMHO nie, ale zależy od konsekwencji (IMHO nie warto np. z tego powodu tracić pracy). czy jest to zgodne z prawem Tak. Ustawa o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych.: Art. 4. 1. Układy zbiorowe pracy mog? dowolnie kształtować wysoko?ć odpisu na Fundusz, mog? również postanawiać, że u pracodawców, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3, Fundusz nie będzie tworzony, oraz że u pracodawców, o których mowa w art. 3 ust. 1b i 3, ?wiadczenie urlopowe nie będzie wypłacane. 2. U pracodawców okre?lonych w art. 3 ust. 1, 1b i 3, których pracownicy nie s? objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawach, o których mowa w ust. 1, mog? zawierać, z uwzględnieniem ust. 3, regulaminy...
Źródło: topranking.pl/1855/czy,cos,takiego,podpisac.php


Temat: Spółdzielnie zapłacą podatek ?
...że możliwie jest uchwalenie ustaw podatkowych na czas. Sprawozdanie komisji dotyczące nowelizacji CIT nie jest jeszcze dostępne i nie wiadomo, jaki ostatecznie może być zasięg zwolnienia. Podwójne opodatkowanie Jeśli nie zostanie utrzymane, choćby w okrojonej wersji, jak proponuje się w nowelizacji, w trudnej sytuacji znajdą się zwłaszcza wspólnoty mieszkaniowe. W lepszej znalazłyby się spółdzielnie, bo mogą zaliczać odpisy na fundusz remontowy w ciężar kosztów. Ustawa o CIT pozwala na to, jeśli taki obowiązek lub możliwość określają odrębne przepisy. Taki obowiązek nakłada na spółdzielnie art. 6 ust. 3 o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawa o własności lokali ani żaden inny przepis nie wspominają o tym funduszu. Jego tworzenie jest wewnętrzną sprawą wspólnoty. W rezultacie, jeśli Sejm nie zajmie się nowelizacją, wspólnoty...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,656,50612580,50612580,Spoldzielnie_zaplaca_podatek_.html


Temat: Polska rozkwitnie wspólnotami mieszkaniowymi
wprost5 napisał: > Nie jestem przeciwnikiem sprzedawania i to tanio mieszkań zarówno > komunalnych, zakladowych ... Ja wprost przeciwnie. Obywatel jak coś ma to i oto dba. Marzy mi się przywrócenie odpisów na Fundusz Remontowy (wole nazwę „Fundusz odtworzeniowo - remontowy nieruchomości wspólnej”) bo było łatwiej namówić właścicieli na konkretne stawki remontowe i... można było remontować nieruchomości. Obecnie remonty „przysiadły” we wspólnotach, bo kasy coraz mniej. Niedługo zapasy się skończą i będziemy czytać o ....katastrofach.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,63382476,63382476,Polska_rozkwitnie_wspolnotami_mieszkaniowymi.html


Temat: średnie koszty zarządu developera
średnie koszty zarządu developera słuchajcie jaki własciwie płacicie czynsz developerowi za zarząd. Zamierzam kupic mieszkanie, odrębna własnośc hipoteczna w powstałej wspólnocie mieszkaniowej, deweloper oczywiscie gwarantuje sobie na rok zarząd nieruchomoscią, ustalł stawkę 4,60za m2 za zarząd, sprzątanie klatek i przed domem, pan kotłowy - bo wspólna kotłownia gazowa, i podobno, bo tu coś mętnie zeznaje 15% odpis na fundusz remontowy. Wydaje mi się, że to normalna typowa stawka ADM-u więc może pies jest pogrzebany w tym funduszu. Marszałek mawiał: ufaj, ale sprawdzaj!
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,412,18474893,18474893,srednie_koszty_zarzadu_developera.html


Temat: Unia Europoejska [wołanie o rozwagę!!]
...Ubliżasz Polakom twierdząć że będą pachołkami ... itd. Na jakiej podstawie tak > twierdzisz ? jakie masz do tego prawo ? Mój syn pracuje w Niemczech(w przerwach > > w nauce)m.in.w fabryce samochodów Audi w Ingolstatt . Pracuje na równi z > Niemcami i innymi cudzoziemcami , za taka smą stawką (a czasem wyższą bo woli > ze względu na wyższe wynagrodzenie pracować w nocy) . Ma wszelkie swiadczenia i > > stosowne odpisy na fundusz emerytalny Czy on jest twoim zdaniem pachołkiem , > czy też bedzie nim po wstapieniu do Unii ? > Ty ubliżasz nie tylko Polakom , ty ubliżasz również zdrowemu rozsądkowi . > P.S. Zainteresuj sie z kim Moczulski zadawał sie w Afryce .
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,13,3972459,3972459,Unia_Europoejska_wolanie_o_rozwage_.html


Temat: Ze spółdzielnią lepiej nie dyskutować
Ta spółdzielnia ma najwyższe czynsze w mieście. Odpis na fundusz remontowy w nowym bloku, to 1/3 czynszu.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,69,4504457,4504457,Ze_spoldzielnia_lepiej_nie_dyskutowac.html


Temat: APEL - PROTEST P-KO CZYNSZOM PSM
...zł/osobę,za śmieci-5, 50zł/osobę. Opis funduszu remontowego wzrósł od 2002 roku również tylko 1 raz w roku 2005 o 10 gr/m2 do kwoty 1,25 zł/m2,a w roku 2006 nastąpił wzrost odpisu 20 gr/m2 ustalając wysokość czynszu na 1,45.Wzrost odpisu na fundusz remontowy w bieżącym roku nie odbył się kosztem wzrostu opłaty czynszowej ,a odbył się w wyniku zmniejszenia opłat z tytułu centralnego ogrzewania .Wysokość odpisu na fundusz remontowy w opłacie czynszowej jest niższa niż w budynkach komunalnych m.Pruszkowa. Prace remontowe realizowane w zasobach Spółdzielni są bardzo duże i znacznie przekraczają wysokość naliczeń.Zakres realizowanych prac jest szeroko omawiany z mieszkańcami na corocznych zebraniach oraz przedstawiony w Pruszkowskiej Telewizji Kablowej. Jakie prace w każdej administracji osiedlowej będą...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,132,48432836,48432836,APEL_PROTEST_P_KO_CZYNSZOM_PSM.html