filoocik portal

Temat: prawo pracy
Odpowiedzialność materialna pracowników: - odp pracown za szkodę wyrządzona prcacodawyc, - opd za mienia powierzone pracow Za szkodę wyrządzoną pracodawcy 1. musi wystąpić szkoda czyli szkoda majątkowa która może przybrać straty lub i utraconych korzyści. Strata- polega na zmniejszeniu się majątku pracodawcy w skutek wystąpienia zdarzenia z którym związana jest odpowiedz pracown np. uszkodzenie zniszce maszyny, kompa...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6995Temat: Odpowiedzialność pracownika za mienie pracodawcy
Odpowiedzialność pracownika za mienie pracodawcy Jakie są przesłanki odpowiedzialności za mienie powierzone? Czy w przypadku tego rodzaju odpowiedzialności pracodawca musi udowadniać winę pracownika? Przesłanki odpowiedzialności materialnej pracownika za mienie powierzone są takie same jak przy odpowiedzialności za zwykłą szkodę: * niewyliczenie się przez pracownika z powierzonego mienia (co stanowi szczególną postać niewykonania obowiązku pracowniczego), * szkoda (w postaci niedoboru w mieniu powierzonym), * wina pracownika. Trzeba prawidłowo powierzyć. Aby pracodawca mógł pociągnąć pracownika do odpowiedzialności...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=4181


Temat: Strzeż się szkodnika biurowego
...nie. Dlatego są agresywni i to nie tylko w pracy, ale także we własnym domu" - wyjaśnia Joanna Heidtman. Skutek? Agresja rzadko przynosi ulgę, częściej - jeszcze większą frustrację. I do tego szkody Za które w dodatku trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Piotr Wojciechowski, zastępca dyrektora departamentu prawnego Państwowej Inspekcji Pracy, zwraca uwagę, że przepisy kodeksu pracy szczegółowo regulują kwestie związane z odpowiedzialnością materialną pracownika za mienie firmy. "Jeżeli mamy do czynienia z pracownicą-szkodnikiem, która codziennie wchodząc do pracy, na dzień dobry kopie komputer butem szpilką, a następnie rzuca klawiaturą o blat, powoduje szkody w sposób umyślny" - tłumaczy. "Wtedy na podstawie art. 122 kodeksu pracy pracodawcy należy się odszkodowanie w pełnej wysokości wartości szkody, w tym przypadku...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=8550


Temat: : Wypowiedzenie ZUZP w Przewozach Regionalnych
Wróćmy do tematu. Wypowiedziany przez pracodawcę układ, zawiera takie uregulowania i postanowienia jak w spisie treści, a mianowicie: SPIS TREŚCI wypowiedzianego ZUZP w Przewozach Regionalnych Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II Stosunek pracy Rozdział III Obowiązki pracodawcy i pracownika Rozdział IV Zasady wynagradzania pracowników i inne świadczenia Rozdział V Odpowiedzialność materialna pracowników Rozdział VI Szkolenie i doskonalenie zawodowe Rozdział VII Nagrody i wyróżnienia Rozdział VIII Czas pracy Rozdział IX Urlopy pracownicze Rozdział X Bezpieczeństwo i higiena pracy Rozdział XI Działalność socjalna Rozdział XII Uprawnienia do kolejowych świadczeń przejazdowych Rozdział XIII Wzajemne zobowiązania stron Układu Rozdział XIV Dodatkowe...
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=10582


Temat: Firmy zmuszają pracowników do podpisywania weksli
...procesów sądowych weksle mogą taką procedurę dochodzenia odszkodowania znacząco przyspieszyć i w ten sposób pracodawca może odzyskać należne mu kwoty. Zjawisko posługiwania się w stosunkach pracy wekslami jest o tyle niepokojące, że może ono zmierzać do obchodzenia przepisów prawa, zwłaszcza tych dotyczących kar pieniężnych, jakimi można ukarać pracownika, oraz tych przepisów Kodeksu pracy, które dotyczą zasad odpowiedzialności materialnej pracowników. Szczególnie niebezpieczne pozostaje również uzależnianie przyjęcia danego pracownika do pracy od jego zgody na zobowiązanie się poprzez weksel do zapłacenia pracodawcy kwot pieniężnych. Wedle przepisów Kodeksu cywilnego czynność prawna sprzeczna z ustawą lub zmierzająca do obejścia ustawy jest nieważna, niemniej jednak dochodzenie stwierdzenia, czy w danym przypadku doszło do...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=4403


Temat: odpowiedzialność materialna
Zagadnienie odpowiedzialności materialnej pracownika reguluje Kodeks pracy w artykułach 114 – 125 k.p. (Dział V) W k. p. odrębnie uregulowano problematykę odpowiedzialności majątkowej pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy oraz odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi. Jest bowiem kilka rodzajów odpowiedzialności: - za szkodę wyrządzoną pracodawcy z winy nieumyślnej, - za szkodę wyrządzoną...
Źródło: forumbiznesu.eu/viewtopic.php?t=448


Temat: Odpowiedzialność urzędników za błędne decyzje - projekt PO
...- prawo to dosc precyzyjnie teraz okesla i zmiana wiazala by sie ze zmniana prawa w dosc sporym zakresie... - ..poczytaj kodeks pracy - jak by "eks-pierci" PO go choc raz przeczytali to by takich projektow nie zglaszali.. No ale coz.. Myslenie nie jest ich mocna strona .. twoja widac rowniez.. To co proponuje PO w wielu przypadkach w stosunku do obecnego prawa OGRANICZY SANKCJE URZEDNICZE i chyba o to chodzi PO. Polecam kodeks pracy DZIAŁ PIĄTY Odpowiedzialność materialna pracowników Ech maxio.. uczyc i jeszcze raz uczyc - kiedys pojdziesz do pracy to sie przyda.. a nie wymyslac historyjki - bo z pracownikami to ty nigdy nie miales chyba nic wspolnego... Jest kodeks cywilny , kodeks pracy - trzeba tylko z tych instrumentow korzystac - jakas smieszna , sprzeczna z obowiazujacym prawem ustawa tego nie zalatwi - "od mieszania herbata nie robi sie slodka" ale widac wg PO sie robi...
Źródło: forum.polityka.org.pl/viewtopic.php?t=682