filoocik portal

Temat: Podwyżki pracowników wojska '09
Wiadomość z ostatniej chwili. Na dzisiejszym spotkaniu MON z ZZ nie doszło do porozumienia. MON przedstawił nową propozycję aby z tych 212 zł kasy na jednego PW pokryć również nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty urlopowe, w związku z czym każdy PW otrzymałby podwyżkę do pensji zasadniczej w wysokości 3,9%. Reszta kasy musiałaby pozostać na obsługę "skutków". Spotkanie nie zakończyło się uzgodnieniem stanowisk. Chyba chcą nas rzeczywiście wyprowadzić na ulice i spacyfikować .
Źródło: pracownicywojska.pl/viewtopic.php?t=309Temat: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
...roczna 5. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań 6. Prowizja od kredytu bankowego 7. Koszty badania sprawozdania finansowego 7.1. Utworzenie rezerwy na koszty badania sprawozdania finansowego 7.2. Zaliczenie wydatków poniesionych na badanie sprawozdania finansowego bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej 8. Rezerwa na nagrody jubileuszowe 9. Rozliczenie rezerw na przyszłe koszty w księgach następnego roku obrotowego 10. Rezerwa na odprawy emerytalne ----------------------------------------------------------------------------------------- strona: http://walekab.prophp.org/vat2007/gpodp/1432.html Koszty w księgach rachunkowych Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13(190) z dnia 2006-11-20 I. Zasady prowadzenia rachunku kosztów 1. Ogólne zasady i możliwe do stosowania sposoby rachunku kosztów działalności operacyjnej 1.1. Ewidencja i...
Źródło: genesis.net.pl/index.php?showtopic=70790


Temat: Ciekawostki z zakresu Prawa Pracy
...odpraw. Czy Sąd Najwyższy stanął po stronie pracowników? Przeczytaj! Obowiązujące prawo pracy ustanawia i określa warunki wypłaty szeregu odpraw pracowniczych, których istnienia sami pracownicy nie zawsze są świadomi, np.: odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika (zarówno grupowego, jak i indywidualnego) u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników; odprawy rentowej; odprawy emerytalnej; odprawy pośmiertnej; odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem mianowanym. CZYTAJ WIĘCEJ
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=78


Temat: : Zmiany na stanowiskach dyrektorów itp.
...terenowej w centrali spółki PKP Przewozy Regionalne. Niestety jak to jest zwykle w spółkach kolejowych z rodowodem PKP nadal "doi kolej". Jest starszym kontrolerem z dotychczasową naczelnikoską pensja. Nie przewiduje się zmnieszenia jego płacy - 2,7 miesięcznej średniej krajowej + premia. Jego comiesięczny dochód może ulec zmianie w przypadku odejścia na emeryturę. Dla przypomnienia: R.Rybak był już kiedyś na emeryturze(wziął odprawę emerytalną). Po 3 latach, kiedy PiS załatwił mu synekurę w PKP PR zrezygnował z emerytury i został zatrudniony w PKP PR. Jego miejsce zajęła Ewa Roszkiewicz, żona Waldemara Roszkiewicza - członka zarządu województwa mazowieckiego. W. Roszkiewicz to kolega marszałka woj. mazowieckiego Adama Struzika (PSL). Razem w tym samym czasie studiowali w Akademii Medycznej w Łodzi. E.Roszkiewicz wkrótce ma zostać powołana na...
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=6501


Temat: Link do artykułu
bo styocznie nie mają zarządów tylko nieudaczników, którzy już nic nie robia tylko trwają na stołkach i kaskę biorą. A co do "Stoczniowca" i Świętczaka, to nie masz kolego racji, to jedyny związkek ktory coś w tej stoczni robi dla ludzi! Przypomnij sobie, kto pomagał w odzyskaniu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, przecież to pieniądze pracowników a po trzech latach jest przedawnienie i figa z makiem, żeby coś wywalczyć trzeba mieć z czego zrezygnować. Jak się prosi na kolanach (tak jak pozostałe związki) to dostaje się wyłącznie ochłapy! Pamiętaj o tym. A jak Donbas nie ma kasy to po co brał stocznie w gdańsku? I po co pcha się do gdyni? Nie daje ci to do myslenia? myślisz to to taki dobry wujaszek? Ulitował się nad bankrutem?...
Źródło: shiplovers.pl/viewtopic.php?t=4354


Temat: Obawa o utrate pracy!!!
Dziekuje, ale zaczekam jeszcze, w nadziei może... jednak... jest jakaś podstawa prawna? A tak w ogóle to nauczyciel może pobierać emeryturę i pracować na pełnym etacie bez żadnych ograniczeń godzinowych? I jeszcze jedno pytanie - dyrektor może nauczycielowi emerytowi zaplanować na przyszły rok np. 0,5 etatu z powodu braku godzin czy musiałby ma dać wypowiedzenie, 6-miesięczne pobory + 3-miesieczną odprawę emerytalną (chociaż odprawa chyba mu się już nie należy)?
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=6454


Temat: Protokoły z Sesji Rady Powiatu
...Wynikło to z konieczności wypłacenia nieplanowanej wcześniej gratyfikacji jubileuszowej, a także opłacenia godzin ponadwymiarowych dla pracowników Wydziału Komunikacji, & w dziale Oświata i Wychowanie oraz Edukacja opieka wychowawcza wydatki wzrosną o 161.271 złotych. Na te zmiany składają się m.in.: a/ wzrost wydatków w ZSP nr 1 o blisko 40 tysięcy złotych spowodowany głównie koniecznością wypłaty nieplanowanych odpraw emerytalnych, b/ zmniejszenia wydatków w ZSP nr 2 o 4.700 złotych-przy spadku dochodów szkoły o 20 tysięcy złotych oznacza to w praktyce wzrost kosztów o 15.300 złotych. Wynika on, podobnie jak w przypadku ZSP Nr 1 z wypłaty
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=630


Temat: Nasze podwyżki i płace w roku 2010
...komu te kwoty są wypłacane. W ramach ustawowo określanych środków na wynagrodzenia, właściwi ministrowie określają w przepisach o wynagradzaniu składniki wynagrodzeń. W przypadku przeważającej części pracowników niemnożnikowych (w tym objętych naszym układem zbiorowym pracy) w ramach tych środków finansowane są comiesięczne wynagrodzenia, ale także nieperiodyczne składniki wynagrodzeń, jak: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, czy też ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w roku zwolnienia. Informując zatem o przeciętnym wynagrodzeniu należy pamiętać, że faktyczne wypłacane pracownikowi co miesiąc wynagrodzenie jest w rzeczywistości niższe. Właśnie z tytułu tego, że część pracowników w danym roku otrzymuje nagrody jubileuszowe, a inni mają wypłacane odprawy itd. Niektóre grupy zawodowe, te które...
Źródło: pracownicywojska.pl/viewtopic.php?t=407


Temat: Protokoły z Sesji Rady Powiatu
...• W rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) wzrastają o 185.196 złotych wydatki DPS w Baszkowie. To efekt znacznego wzrostu środków na wynagrodzenia – o ponad 210 tysięcy złotych. W dotychczasowym budżecie, ze względu na niedoszacowanie planu, nie ujęto środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników o 10%. Ponadto pominięto konieczność zatrudnienia kilku osób ze względu na istniejące wakaty oraz nie przewidziano odprawy emerytalnej dla byłej głównej księgowej. Jednocześnie ograniczono wydatki rzeczowe o blisko 30 tysięcy złotych, • W rozdziale 85333 (PUP) zmniejszono wydatki o kwotę 15.000 złotych, na co składa się mniejszy niż planowano koszt audytu (23 tysiące złotych) oraz zwiększenie innych wydatków rzeczowych o 8 tysięcy złotych (w tym na wymianę okien 5 tysięcy złotych), Deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=2115


Temat: Odprawa - kiedy Ci się należy
...z powodu złego stanu zdrowia przechodzisz na rentę. Pieniądze otrzymasz, podobnie jak przy emeryturze, w wysokości miesięcznej pensji. Nie ma znaczenia, czy jest to renta stała czy okresowa ani powód przejścia na rentę (wypadek, długa choroba). Pamiętaj! Jeśli będąc na rencie, zaczniesz dorabiać i w tym czasie nabędziesz prawo do emerytury, możesz, przechodząc na nią, otrzymać tzw. odprawę wyrównawczą. Stanie się tak wtedy, gdy odprawa emerytalna byłaby wyższa od tej, którą dostałaś. Kiedy pieniędzy nie dostaniesz Pracodawca powinien wypłacić ci należne pieniądze. Jeśli nie chce tego zrobić, napisz do niego pismo z żądaniem wypłacenia odprawy. Warto też o zaistniałej sytuacji powiadomić inspekcję pracy – jej kontrolerzy mogą sprawdzić dokumentację płacową firmy i – w razie stwierdzenia nieprawidłowości – nałożyć na...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=12837


Temat: Brak porozumienia-porozumienie.
Przeciętna podwyżka wyniesie 120zł.na pracownika+skutki obligatoryjne.Resztę kwoty 212zł czyli 92zł.pracodawcy przeznaczą na dodatkowy Wzrost wynagrodzeń w szczególności dla pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych.Podwyższenia wynagrodzeń Pracodawcy dokonają w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent urlopowy mają zabezpieczyć dysponenci 2 stopnia.Jednocześnie chciałbym poinformować że, te propozycje nie zostały zatwierdzone i podpisane przez 3 związki i stronę Resortową.Prawdopodobnie będzie miało to miejsce we wtorek 7.04.2009roku .Myślę że strona Resortowa podpisze te nędzne podwyżki i tak jak została zobowiązana że, poszuka oszczędności żeby znaleźć pieniądze na...
Źródło: oddzialwartcywilnych.fora.pl/a/a,380.html


Temat: Link do artykułu
To jest jakaś sztuczka matematyczna – bo grupa pracowników która jest największa dostanie najmniej !. Na papierze to pięknie wygląda 15-60! A jak się przyjrzeć bliżej to tych co dostaną 60 jest bardzo mało. A później w mediach powiedzą że dostaliśmy po 60tyś ! Ci co idą na emerytury i mają duże staże pracy jest ich bardzo mało. Poza tym i tak dostaną odprawy emerytalne więc po co im jeszcze ładować w kieszeń najwyższe kwoty i zawyżać średnią odszkodowań. Również osoby o najmniejszym stażu 1-2 LATA niepotrzebnie faworyzujecie. Pracownicy ze stażem do 5 lat powinny otrzymać symboliczne odszkodowania. Proponuję bardziej sprawiedliwy podział i wyrównanie kwot: 10tyś dla pracowników z stażem do 5 LAT włącznie, 50tyś wszyscy pozostali ! Gdyby było 50tyś dla większości to na...
Źródło: shiplovers.pl/viewtopic.php?t=4679


Temat: Ważne , przeczytaj
Podobny problem jest przy analogicznych regulacjach w kodeksie pracy. Problem był na początku roku poruszany, raczej z tezami, że też się należy. Może fragment: ...Od 8 stycznia pracownicy mogą jednocześnie otrzymywać emeryturę i wynagrodzenie za pracę, bez konieczności rozwiązywania umowy o pracę. Pracujący emeryt może mieć jednak kłopot z otrzymaniem odprawy emerytalnej. Zgodnie z art. 92 (1) k.p. każdy pracownik niezależnie od zajmowanego stanowiska ma prawo do odprawy (emerytalnej lub rentowej) pod dwoma warunkami. Po pierwsze trzeba spełnić warunki do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury. Po drugie należy rozwiązać umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Po ich spełnieniu pracownik otrzymuje odprawę wynoszącą co najmniej jedną...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=97


Temat: informacje z działalności
...rozpatrzono wniosek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko – Gminny w Krotoszynie w sprawie dofinansowania działalności. 6 kwietnia: - postanowiono dofinansować zespół folklorystyczny „Koźminiacy” działający przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. kwotą 400 zł; - rozpatrzono wniosek Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2 w sprawie zwiększenia budżetu na odprawy emerytalne nie ujęte w planie budżetowym, gdyż niektóre osoby wcześniej nie deklarowały przejścia na emeryturę i zajęto jednoznaczne stanowisko, że wypłata odpraw powinna został zrealizowana ze środków będących w dyspozycji szkoły. Zarząd Powiatu będzie wnikliwie analizował budżety poszczególnych jednostek pod koniec roku i jeżeli stwierdzi uzasadnioną potrzebę zwiększenia budżetu, to propozycje takie...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=404


Temat: Protokoły z Sesji Rady Powiatu
...w Krotoszynie, prace te są już na ukończeniu od granic miasta do skrzyżowania z ulicą Magazynową, jest już także przygotowane podłoże kamienne pod położenie dywanika asfaltowego i dlatego radny zaproponował aby część rezerwy przeznaczyć na ten cel, gdyż nawierzchnia na tym odcinku jest bardzo zniszczona Stanisław Szczotka - poparł propozycję radnego Jana Urbaniaka aby zapewnić dyrektorów szkół, iż środki na awanse zawodowe i odprawy emerytalne są zapewnione w budżecie Powiatu co nie blokowałoby pieniędzy , który mogą zostać wykorzystane na inny cel, następnie stwierdził, że stan dróg powiatowych nie jest zadawalający lecz należy się zastanowić czy pieniądze, które mają być przekazane do rezerwy już w chwili obecnej należy wydać. Pan Przewodniczący przypomniał niedawną sytuację, kiedy Rada Powiatu miała trudności w uzyskaniu kredytu wówczas,...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=1084


Temat: Ordynator
...na ordynatora olesnickiego szpitala, w którego regulaminie zastrzeżono, że nawet jeśli wygra jakaś osoba to zarząd szpitala ma prawo nie zatrudnić tej osoby, pomimo iż spełniła wszystkie "wymogi" i wygrała konkurs. Wygrał pan Golach ale zarząd postanowił, że nie chce go miec u siebie i zwolnił doktora. Sprawa trwa od 6 lat i te 300 000 to kasa jaka naliczył sobie doktor za te 6 lat (wynagrodzenie z odsetkami od dnia wygrania konkursu,, odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa w związku z 40leciem pracy, rozwiązanie umowy o prace, ponadto 50 000 zł zadośćuczynienia za spowodowanie rostroju jego zdrowia i 25 000 zł kosztów pomocy prawnej z której skorzystał). Zarząd szpitala chce iść na ugode i zaproponował odszkodowanie w wysokości 3 miesiecznych poborów, niestety doktora satysfakcjonuje jedynie kwota ok.300 000 zeta.
Źródło: forum.olesnica.org.pl/index.php?showtopic=1075


Temat: proste
gdzieś czytałem że mają zwolnić ponad 10tys pracowników w skali spółki bo taki jest wg władz przerost zatrudnienia (pracę ma stracić co 5 maszynista).. jak poczytałem wyniki audytu z lat ubiegłych to najwięcej pracowników jest w wieku 51-55 lat. w większości są to ludzie bez wykształcenia lub z wykształceniem zawodowym. znajoma jest prawnikiem w pkp i co rusz jeździ na rozprawy z byłymi kolejarzami którzy domagają się odpraw emerytalnych choć kolejne zarządy im wmawiały że im się nie należą odprawy.. efekt jest taki że zamiast średnio 40tys odprawy odchodzą z kwitkiem bo w sądzie wszystkie wnioski upadają przeważnie z przedawnienia.. tutaj macie rację - to głównie są pasożyty. ale jak na to popatrzeć z drugiej strony, to jak taki pasożyt straci pracę to z racji wykształcenia innej roboty nie znajdzie. jak nie znajdzie to nie będzie miał za co...
Źródło: wieliczka24.info/viewtopic.php?t=3194


Temat: podwyżki?
Fiaskiem zakończyły się negocjacje ZZ z MEN dotyczące rozporządzenia płacowego. Przedstawiciele MEN wykazali się całkowitym brakiem dobrej woli w czasie negocjacji. Merytoryczne argumenty ZZ, mówiące o zawyżeniu planowanych od 1 września 2010r środków min. na: 1. dodatki motywacyjne (około 150zł na etat), 2. odprawy emerytalne 3. godziny ponadwymiarowe przedstawiane przez stronę związkową dotyczące możliwości zwiększenia udziału wynagrodzenia zasadniczego w stosunku do pozostałych składników płacy w ramach uchwalonego budżetu spotkały się ze „ścianą niezrozumienia”. MEN postanowił (na razie), nie zmieniać zasad obowiązujących w matematyce i uznał uwagę negocjatorów z Solidarności...
Źródło: dobrynauczyciel.fora.pl/a/a,926.html


Temat: Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
...Krotoszyńskiego” przyjęto jednogłośnie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. b) Pan Andrzej Jerzak omówił proponowane zmiany w dochodach i wydatkach budżety powiatu na 2008 r. Po stronie wydatków najistotniejszą pozycję stanowi wzrost wydatków w Starostwie Powiatowym o 210.000 zł. Natomiast fundusz płac wzrasta o 120.000 zł, a powodem takiej sytuacji jest konieczność wypłacenia odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych, więcej niż pierwotnie planowano. Ponadto nastąpił wzrost obciążeń z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych na skutek podniesienia maksymalnego wynagrodzenia i różnice musimy pokryć ze środków własnych. Ponadto w związku z dodatkowymi zadaniami o 2 etatu wzrasta zatrudnienie w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Efektem...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=2362


Temat: Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
...wyliczył, że wypłacono ok. 151.000 zł. Jest to więc 13.000 różnicy. Skarbnik prosił więc o wyjaśnienie tej kwestii. Pan Leszek Kulka – w Starostwie na ten rok zaplanowano podwyżki 1,5%. Analizują dane PUP podwyżki będą się kształtować w granicach 20% na ogólną kwotę 100.000 zł. Pan Tadeusz Polowczyk – przypomniał, że w środkach obejmujących fundusz płac uwzględnione są także nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna i podwyżki średnio o 500 zł. Pani Jolanta Śliwicka – 85.000 zł przekazało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP, których wcześniej zatrudniano na roboty publiczne. Proponuje się w odniesieniu do 8 stanowisk podwyżki w wysokości 500 zł. Ze środków tych sfinansowane zostaną 2 etaty z wynagrodzeniem...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=1335


Temat: odprawa emerytalna
Bardzo proszę o pomoc. Czy odprawę emerytalna mam zaksięgować po Wn w koszty czy na rozrachunki z tytułu wynagrodzeń?
Źródło: ksiegowy.org/viewtopic.php?t=677


Temat: Emerytura
Ufam, że nie było... Pewngo dnia marynarka amerykańska postanowiła zredukować kadrę oficerską. Żeby zrobic to z tzw. twarzą, każdemu oficerowi, który dobrowolnie odejdzie ze służby obiecano wypłacenie odprawy emerytalnej w takiej wysokosci, jak odległość w cm zmierzona pomiędzy dwoma dowolnie wybranymi przez niego punktami jego ciała pomnożoną przez 1000. Jako pierwszy postanowil odejsc kapitan Smith, który poprosił o zmierzenie go od czubka glowy az do pięt. Odszedł z armii wraz ze 180 tyś. dolarów. Kolejny oficer, major Johnson okazał się bardziej przebiegły od poprzednika i kazal zmierzyc się od czubka palców wysoko uniesionych...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=19223


Temat: Trzynastka
...nagród jubileuszowych, - wynagrodzenia za czas innej niż urlop wypoczynkowy usprawiedliwionej nieobecności, - ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, - dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego za zastępstwo sądowe, - wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, - nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności z tytułu udziału w zyskach lub nadwyżce bilansowej, - odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych, - wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy. PRZYKŁAD - WYSOKOŚĆ TRZYNASTKI Jak ustalić wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika, który przez cały 2007 r. pozostawał w zatrudnieniu i miał wypłacone następujące elementy pensji: - płaca zasadnicza - 45 420 zł, - miesięczne premie regulaminowe...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1828


Temat: Jak to jest z tymi listami dla emerytów ??
Mam takie pytanko do Braci z klanu, co się dzieje z zawodnikiem jeśli dostałem informacje o jego przejściu na emeryturę. Jeśli będzie emerytem będę musiał mu płacić pęsję? Czy jeśli dostałem list to znaczy, że już na zawsze zostanie w mojej drużynie? pensji nie będziesz mu płacił jak odejdzie po zakończeniu sezonu (bo dopiero wtedy odejdzie), tak samo nie musisz się martwić o odprawę emerytalną czy coś w tym stylu. Zawodnik odchodzi i schodzi Tobie z kosztów utrzymania. Pozostaje u Ciebie tylko do wglądu w zakładce ---->Zawodnicy----> Emerytowani zawodnicy.
Źródło: mzmanager.pl/viewtopic.php?t=4724


Temat: Nowy Burmistrz
Z tego co mi wiadomo to ustępujący burmistrz i etatowi członkowie zarządu powiatu otrzymują odprawę w wysokości trzech miesięcznych pensji , chyba do 15 200 zł brutto ,do tego dochodzi ekwiwalent za niewykorzystany urlop i ewentualnie odprawa emerytalna lub nagroda jubileuszowa (jeśli się należy w/g przepisów).
Źródło: zbaszyn.fora.pl/a/a,873.html


Temat: Projekt nowej ustawy o SC
...kolejnych stopni służbowych. 3.3. Czas pracy: - rekompensata nadgodzin dla urzędników sc oraz na wyższych stanowiskach, - redukcja dodatkowego urlopu wypoczynkowego (w związku z rekompensatą nadgodzin) z 12 do 6 dni. 3.4. Wynagrodzenia: - Likwidacja dodatku specjalnego (ustawy około budżetowe), - ograniczenie wysokości dodatku sc do 50% wynagrodzenia zasadniczego, - zmiana kryteriów przyznawania nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (tylko okres zatrudnienia w administracji rządowej). Źródło: skarbowcy.pl
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=274


Temat: Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
...i poinformował o wniosku Dyrektorów o umożliwienie wykorzystania tych środków na remonty i zakupu wyposażenia. Pan Janusz Baszczyński – przypomniał, że w toku pac nad projektem budżetu na 2007 r. zwracano uwagę, że budżety płacowe szkół są prawdopodobnie zawyżone. Stwierdzono jednak wówczas, ze rok ten jest specyficzny. Wielu nauczycieli prawdopodobnie odejdzie na emeryturę, stąd konieczność zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne. W związku z zaistniałą sytuacja p. Janusz Baszczyński wyraził opinię, że środki te powinny wrócić do budżetu powiatu. Podobnego zdania była p. Sławomira Fedorowicz i Renta Rzekiecka. Jeżeli zaakceptujemy taką sytuację, to w roku przyszłym może być ich więcej. Dalej Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę na dość złożona sytuację w Konarzewie. Obecna Dyrektor sprawuje tą funkcję od 1 września...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=2273


Temat: [Sierpień 2007] Pożegnanie urzędniczki magistratu
to ile odprawy dostała ????? Tyle ile powinna zgodnie z przepisami o odprawie emerytalnej. Nie pamiętam, trzy wypłaty, może więcej? A Burmistrz, jeśli ma z czego, mógł najwyżej jakąś nagrodę pieniężną dołożyć. I po co to całe zamieszanie?
Źródło: forumbrzeg.pl/ppadd/viewtopic.php?t=7507


Temat: odprawa emerytalna
Jak wprowadzić na listę płac odprawę emerytalną
Źródło: fakt.home.pl/forum/viewtopic.php?t=69


Temat: Majowy biuletyn miasta Milanówka
...a jak czytałem Pan Andrzej ma spore doświadczenie zawodowe i co najważniejsze nową koncepcje na funkcjonowanie strazy. Życzymy sukcesów. 7. Trwają rekrutacje do szkół na rok szkolny 2008/2009 - ZSG nr 3 ul. Żabie Oczko - ZS nr 2 ul. Wójtowska 3 8. No deserek czyli z prac Burmistrza, najważniejsze: - wtopiona kolejna kasa w wille waleria tj. powiększenie o 3000 zł, na zdjecia i jakiś głupi film, - wywalmy kwotę 14.112 na odprawę emerytalną pracownika ZSH nr. 1 (no jak widać pieknie sie żyje pod skrzydłami urzędu ) 9. Informacje z XIV sesji Rady Miasta: - jak zwykle pisemne interpelacje złożyli do Burmistrza Radni Kasia Słowik, Karol Wójcik i Waldek Parol a reszta radnych wygląda na to, ze ma wszystko gdzies no bo po co sie przemęczać i stresować gospodarza a niech robi co chce - przeznaczono kase na podwyzki dla nauczycieli w szkołach - wtapia sie...
Źródło: milanowek.fora.pl/a/a,80.html


Temat: KKS Legia Deptaka
...roku postanowił zakończyć swoją karierę, co umotywował następującymi słowami: [i]Poświęciłem dotychczas całe moje życie dla sportu jakim jest piłka nożna, a teraz czuję, że nadszedł czas, aby zająć się innymi rzeczami. Przechodzę na emeryturę pod koniec tego sezonu, aby poszukać nowych przygód. Chyba zacznę tak jak mój dziadek zajmować się połowem tuńczyka. Serdeczne pozdrowienia Han Kharlap[/i] Odprawę emerytalną Hanowi wypłaci już kto inny. A ja życzę mu udanych połowów :P [img]http://img233.imageshack.us/img233/2622/hankharlappr2.jpg[/img
Źródło: extremechaos.fora.pl/a/a,3.html