filoocik portal

Temat: Zmiany w programie - stawki odsetek.
14,5% - Odsetek od zobowiązań podatkowych obowiązuje od dnia 27.11.2008
Źródło: emadar.eu/forum/viewtopic.php?t=54Temat: Koszty Uzyskania Przychodu - co może być kosztem
...prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, 31) kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego, 32) naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów), 33) odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji, 34) strat z tytułu sprzedaży wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio na podstawie art. 14 została zarachowana jako przychód należny, 35) poniesionych kosztów zaniechanych inwestycji, 36) wydatków ponoszonych na rzecz...
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=24532


Temat: Zlikwidować przymus ubezpieczeń
...ich z kieszeni do kieszeni i za każdym razem pobieranie od tego prowizji. W dodatku po przymusem państwa. (czytaj: okupanta) Za to Buzek ma wielki szacunek wśród beneficjentów tej grabieży, taki sam ja Balcerek za grabież od 1990r. Pomysł JKM na system jest jak najbardziej rzetelny i uczciwy, ale sami rozumiecie, że w państwie pod okupacją syjonistyczną szans nie ma. Zakłady w Polsce z założenia są już dawno przeznaczone do likwidacji albo na spłatę odsetek od zobowiązań jakie ich agenci w imieniu Polski zaciągnęli i wciąż niemal po kryjomu nadal zaciągają.
Źródło: forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?t=15194


Temat: odsetki w koszty?
Możesz zaliczyć odsetki od zobowiazań innych niż budżetowe w koszty dopiero po ich zapłacie
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=10890


Temat: koszty !!!!!!!!!!
Czy są kosztem uzyskania przychodu ( w pkpir) zapłacone odsetki od zobowiązań handlowych - odsetki za nietrminową płatność. Są to ewidentnie zobowiązania handlowe, NIE BUDŹETOWE
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=10263