filoocik portal

Temat: Prawo do kierowania pojazdem
...  Może nie potrzebnie odkopuję ale dla kogoś kto byłby zainteresowany tematem... Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu i Rady nr 2006/126/EC z dn. 20.12.2006 r. w sprawie praw jazdy, wszelkie prawa jazdy wydawane przez Państwo Członkowskie Unii Europejskiej muszą być uznawane przez pozostałe Państwa Członkowskie. Cytat: Dyrektywa Parlamentu i Rady w sprawie praw jazdy określa wspólnotowy wzór prawa jazdy. Zgodnie z przepisami wszelkie prawa jazdy wydawane przez Państwo Członkowskie muszą być uznawane przez pozostałe Państwa Członkowskie. Od momentu wejścia w życie Dyrektywy, tj. od 20.01.2007r. Państwa Członkowskie mają 26 lat na wymianę istniejących praw jazdy.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=43122Temat: Zmiany w przepisach
...mocy takiego motocykla. Kategoria A - upoważni do prowadzenia wszystkich motocykli; można się będzie o nią starać od 20. roku życia (jeżeli mamy co najmniej dwa lata prawo jazdy kategorii A2) lub od 24. roku życia (jeżeli nie mamy prawa jazdy kategorii A2). Uwaga! 21 lat to wiek wymagany dla kierowców motocykli trzykołowych o mocy powyżej 20,4 KM. Cytat: Wymiana dokumentów Rząd chce także wprowadzić nowy wzór prawa jazdy, zgodny z dyrektywą europejską. Wymiana dokumentów potrwa do 2033 roku. Dla kategorii od AM do B+E dokument będzie ważny 15 lat, dla pozostałych - tylko 5. Proponowane okresy ważności prawa jazdy nie są za długie: kategorie A1, A, B1, B, B+E - 15 lat; kategorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E - 5 lat lub inny okres (w zależności od terminu badań lekarskich lub psychologicznych). Uwaga! Więcej o nowych...
Źródło: africatwin.com.pl/showthread.php?t=5613


Temat: [WK] Zmiana: ... w prawie dopuszczenia pojazdów do ruchu ...
...zagraniczne prawo jazdy wydane przez: 1) państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - w okresie ważności prawa jazdy; 2) państwo: a) będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44), b) niewymienione w pkt 1, którego wzór prawa jazdy jest zgodny z wzorem określonym w Konwencji, o której mowa w lit. a - w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy. 2. Osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może otrzymać polskie krajowe prawo jazdy po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy organowi...
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=483


Temat: Młodzi, głosuję na prezydenta!
z dyktatur Kaczyńskiego mozna sie spodziewac m.in. zwiekszonych odzdziałów policja/wojska? na stadionach, szczegółowe kontrole i cos na wzóz numerowanych krów czyli kazdy kto bedzie chciał sie wybrac na mecz bedzie musiał miec cos na wzór prawa jazdy lub kart wędkarskiej pozatym mozna sie spodziewac wprowadzenia systemu angielskiego. czyli przejdz w czasie meczu na inny sektor i juz mandacik bedzie przysłany. Nie mówiąc juz wogóle o zakazach pirotechniki i innych bzdurach. To tak dla ciekawych dlaczego m.in. brzydze sie PiS...
Źródło: nexus.superhost.pl/kornik/viewtopic.php?t=135


Temat: Prawo jazdy z Wielkiej Brytanii
Art. 94. (61) 1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez: 1) państwo członkowskie Unii Europejskiej - w okresie ważności prawa jazdy; 2) państwo: a) będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44), b) państwo trzecie, którego wzór prawa jazdy jest zgodny z wzorem określonym w Konwencji, o której mowa w lit. a - w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy. 2. Osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może otrzymać polskie krajowe prawo jazdy po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy organowi...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=7580


Temat: Okres próbny dla młodych kierowców
...skutkować będzie cofnięciem prawa jazdy. Pondato w pierwszym roku okresu próbnego kierowca nie będzie mógł podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy, a także wykonywać osobiście działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem. Dodatkowo będzie musiał kierować wyłącznie pojazdem oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą naklejką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego. Nowe kategorie i wzór prawa jazdy Projekt ustawy wprowadza także nowe kategorie prawa jazdy: AM - prawo jazdy dla użytkowników motorowerów oraz lekkich pojazdów czterokołowych (lekkich quadów), które bedzie uzyskiwane od 14 roku życia. A2 - pośrednia kategoria pomiędzy istniejącymi już kategoriami A1 i A. Prawo jazdy tej kategorii będzie uprawniało do prowadzenia motocykli o mocy nie przekraczajacej 35 kW i stosunku mocy do masy nie...
Źródło: autochelm.com/viewtopic.php?t=228


Temat: Od pazdziernika nowe "unijne" prawo jazdy (Polska
Wprawdzie nie dotyczy to berlina ale zaciekawic to moze polakow tu mieszkajacych: Po naszym wejściu do UE zmienił się wzór prawa jazdy. Od października pojawią się też nowe dowody rejestracyjne Kierowcy wymieniający teraz prawo jazdy powinni otrzymać dokument o nowym wyglądzie. Na awersie w lewym górnym rogu pojawi się 12 żółtych gwiazd UE na granatowym tle. Kolejna flaga UE jest widoczna w ultrafiolecie. Zdjęcie właściciela prawa jazdy jest większe, a obok powtórzono je w mniejszym formacie. To nowe zabezpieczenie, tak jak umieszczona...
Źródło: poloniaberlin.de/forum/viewtopic.php?t=886